Türk ve İslâm Eserleri Müzesi
Aranan Kelime:
0 sonuç bulundu.
  PAZARTESİ HARİÇ HER GÜN AÇIK 09:00 - 17:00
  PAZARTESİ HARİÇ HER GÜN AÇIK 09:00 - 17:00
  Türkçe
  Polski
  English

  Adam Mickiewicz Müzesi

  Mickiewicz; şair, dramacı, vatansever ve Polonya milli destanının yazarı, leh edebiyatında Romantizm'in en önemli temsilcisi olarak görülmektedir. Birçok açıdan 19. yüzyılın ilk yarısı Avrupa edebiyatının en ünlü yazarlarından George Byron ve Johann Wolfgang Goethe'ye benzetilmektedir.

  11 Eylül 1855 tarihinde son yolculuğuna çıkarak Kırım Savaşı sırasında Rusya'ya karşı savaşacak Polonya alayını organize etmek üzere Osmanlı İmparatorluğu'na gitmiştir. Bugün şairin müzesine ev sahipliği yapan İstanbul'daki kiralık evde 26 Kasım 1855 tarihinde vefat etmiştir.

  8 Kasım 1855 tarihinde Adam Mickiewicz, Armand Levy ve Henryk Sluzalski, Rudnicka adlı bir hanımından Yeni Şehir ve Kalyoncu Kulluk sokaklarının kesiştiği yerde bulunan küçük bir ev kiralamışlardı. 1870 yılı Mart'ında İstanbul'da çıkan büyük yangın, Mickiewicz'in hayatının son haftalarını geçirdiği ve vefat ettiği ev de dahil olmak üzere, hemen hemen tüm Pera'yı harap etmiştir. Aynı yıl, Polonyalı aristokrat Jozef Ratynski bu araziyi İstanbul Belediyesi'nden satın almıştır. Ratynski, arazinin üzerinde ilkinin eskisinin tıpatıp aynısı olan evinin rekonstrüksiyonunu inşaa etmiştir. Şu an, Adam Mickiewicz Müzesi Tatlı Badem Sokak ve Serdar Ömerpaşa Caddesi köşesinde bulunmaktadır.

  Ev, şairin ölümünün 100. yıldönümü olan 1955`te Polonya Kültür ve Sanat Bakanlığı ile işbirliği yapılarak müzeye dönüştürülmüştür.

  Müzede Mickiewicz’in hayatı ve eserleri ile ilgili bilgi ve belgeler, şairin İstanbul’da geçirdiği yıllara ait fotoğraflar ve Polonya özgürlük mücadelesine ait belge ve fotoğraflar bulunmaktadır. Binanın bodrum katında ise mezarı Krakow’da bulunan Mickiewicz’e ait sembolik bir mezar vardır.

  TİEM'den Adam Mickiewicz Müzesi'ne giden yol

  Ulaşım:

  Yol tarifi almak için tıklayınız.

  Telefon:

  0 (212) 253 66 98

  Adres:

  Bostan Mahallesi, Tatlı Badem Sk. No:10, 34435 Beyoğlu/İstanbul

  Müze Pazartesi günleri dışında her gün saat 09:00 - 17:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

  Adam Mickiewicz

  Urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu pod Nowogródkiem

  zmarł w Stambule 26 listopada 1855 roku

  Poeta, dramaturg, patriota, autor epopei narodowej, uważany za najwybitniejszego twórcę epoki romantycznej w literaturze polskiej i porównywany do najsławniejszych pisarzy europejskich pierwszej połowy XIX wieku: George’a Gordona Byrona i Johanna Wolfganga Goethego. Nauczyciel w szkole powiatowej w Kownie, wykładowca akademii lozańskiej i paryskiego Collège de France, redaktor pism emigracyjnych, twórca polskiego legionu we Włoszech w 1848 roku, w latach 1852-55 opiekun cennych zbiorów paryskiej Biblioteki Arsenału.

  11 września 1855 roku wyruszył w swoją ostatnią podróż na Wschód, aby tworzyć oddziały polskie do walki z carską Rosją w czasie wojny krymskiej. Zmarł nagle 26 listopada 1855 w Stambule – w wynajmowanym domu, w którym znajduje się obecnie muzeum Poety.

  8 listopada 1855 roku Adam Mickiewicz, Armand Lèvy i Henryk Służalski wynajęli domek od niejakiej pani Rudnickiej u zbiegu ulic Jeni – Szeri i Kalendżi-Kuluk. W 1870 roku ogromny pożar zniszczył prawie całą Perę, a wraz z nią dom, w którym mieszkał przez ostatnie tygodnie swego życia i gdzie umarł nasz poeta. W tym samym roku Józef Ratyński odkupił od władz miejskich Stambułu tę posesję za 100 funtów tureckich. Zbudował na niej dom, będący wierną rekonstrukcją pierwszego. Jego syn wmurował tu tablicę z dwujęzycznym tekstem informacyjnym. Obecnie muzeum Adama Mickiewicza znajduje się na rogu ulic Adama Mickiewicza i Tatlı Badem (Słodkich Migdałów).

  Ostatnie mieszkanie Mickiewicza charakteryzowała niezwykła prostota i ubóstwo. Tak opisywał je, już po śmierci poety, jeden z polskich gości: „ Widziałem tę dużą izbę o jednym, kwadratowym oknie, w której był zamieszkał. Przedsień prowadziła do niej. Meblowanie składało się ze stołu, kilku krzeseł prostych i łóżka, co jeszcze prostsze, pokryte siennikiem i dywanem tureckim, stało w kącie. Pokój trącił pustkowiem, był ciemny i nawet wilgotny, przypominał mi nasze karczemne izby, jakie czasem w jesienne podróży zastajemy po szlakach ukraińskich”. To lokum poeta traktował jako przejściowe, przed planowanym wyjazdem do Bułgarii i Serbii. Jednak tutaj właśnie zmarł 26 listopada 1855 roku.

  Droga dojazdu do Muzeum Adama Mickiewicza

  Transport:

  proszę kliknąć.

  Telefon:

  0 (212) 253 66 98

  Adres:

  Bostan Mahallesi, Tatlı Badem Sk. No:10, 34435 Beyoğlu/İstanbul

  Muzeum jest otwarte codziennie z wyjątkiem poniedziałków w godzinach 09:00-17:00.

  Adam Mickiewicz Museum

  Was born on 24 December 1798 in Zaosie in the vicinity of Nowgrèdek, he died in Istanbul on 26 November 1855.

  Poet, drama writer, patriot and author of the Polish national epic poem, he is regarded as the greatest Romantic poet of Polish literature and is compared to the most outstanding European writersof the first half of nineteenth century: George Byron and Johann Wolfgang Goethe. He worked as a teacher at the Kovno school and lecturer at the Lausanne Academy and at the Paris Collège de France. He was editor in chief of Polish newspapers published in exile and organized Polish legion in Italy in 1848.

  In years 1852-55 he took care of valuable collection of the Biblioètheque de l'Arsenal in Paris.

  On September 1855 he set off on his last journey to the East where he planned to organize Polish legions to fight the Tsarist Russia during the Crimean War.

  He died suddenly on 26 November 1855 in Istanbul in a rented house where today is located the museum in memory of the poet.

  On November 1855, Adam Mickiewicz, Armand Lévy, and Henryk Sluźalski rented a house from a certain Mrs Rudnicka at the juction of Yeni Şehir and Kalyoncu Kulluk. In March 1870, an enormous fire devoured almost all of the Pera district, including the building in which the Polish poet stayed during the last weeks of his life and where he passed away. That very year, Jόsef Ratyński purchased the plot from the municipality of Istanbul paying 100 Turkish pounds for it, after which he built an exact copy of the destroyed building. Today's Adam Mickiewicz Museum is located at the junction of Tatlı Badem Sokak (Sweet Almonds) and Seadr Ömerpaşa Caddesi Streets.

  This last of Mickiewiczs accomodations was exceptionally simple and penorious. The following description was made by one of the Polish visitors after the poet had passed away:’’…I saw that large parlour of one quadrangle window thta he had lived in. A vestibule led into it. The furbishing was made up of a table, several simple chairs, and a bed, even simplier, covered with a straw matress and a Turkish rug, was in the corner. The room emanated emptiness, it was dark an deven damp, and it reminded me of our inn room; the kind you sometimes find during autumn travels on the Ukranian trails’’.

  This was the accomodation that that the poet had regarded only as transitory before his planned trip to Bulgaria and Serbia. Yet, it was here that he died on November 26, 1855.

  The way to the Adam Mickiewicz Museum from TİEM

  Transportation:

  Click to get directions.

  Telephone:

  0 (212) 253 66 98

  Adress:

  Bostan Mahallesi, Tatlı Badem Sk. No:10, 34435 Beyoğlu/Istanbul

  The museum is open to visits between 09:00 - 17:00 every day except Mondays.